top of page

DANH MỤC MÔ HÌNH

GENERAL PRODUCT CATALOGUE.jpg

DANH MỤC TỔNG HỢP

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ nhiều chủng loại, bộ sưu tập của Gauss. và hàng loạt. 

AIRPORT.jpg

DÒNG SÂN BAY

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

FGT SERIES CATALOGUE.jpg

DÒNG FGT

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

WOOD.jpg

CÁC LOẠI SOFA GỖ

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

FAL.jpg

FAL  HÀNG LOẠT

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

THEATRE AND AUDITORIUM SERIES CATALOGUE.

CÁC LOẠI HÌNH HỌC VÀ KIỂM TOÁN

Gauss cung cấp nhiều loại  cái ghế  mô hình hoàn hảo cho bất kỳ không gian nhà hát và khán phòng. 

HSY CATALOG COVER.png

DÒNG HSY

Duyệt qua tất cả  cái ghế  các mô hình từ Gauss HSY Series -   hoàn hảo cho khán phòng  và thậm chí cả các sân vận động. 

DD.jpg

DÒNG DD

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

GS.jpg

GS  HÀNG LOẠT

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

LECTURE SERIES CATALOGUE.jpg

CÁC DÒNG LECTURE

Gauss cung cấp nhiều loại ghế  mô hình hoàn hảo cho bất kỳ phòng giảng dạy và phòng nghe nhìn.

TM CATALOG COVER.png

DÒNG TM

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss TM Series - hoàn hảo cho lớp học, phòng giảng và phòng nghe nhìn.

EST.jpg

EST  HÀNG LOẠT

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

SPORTS.jpg

DÒNG THỂ THAO

Duyệt qua tất cả  cái ghế  mô hình từ Gauss FGT  Dòng - đa năng  mẫu ghế hoàn hảo cho nhà hát và khán phòng.  

bottom of page