top of page

DANH MỤC VẬT LIỆU

GAUSS - WOOD SWATCHES VOL 1 PNG.jpg

NỘI THẤT GAUSS

ĐỒ GỖ

Duyệt qua tất cả các vết bẩn của gỗ phù hợp hoàn hảo và hiện đại cho bất kỳ mẫu ghế nào Gauss cung cấp. 

GAUSS - COLOR SWATCHES VOL 1 PNG.jpg

NỘI THẤT GAUSS

VẢI MÀU vol. 1

Gauss cung cấp nhiều loại vải với nhiều màu sắc hoàn hảo cho bất kỳ loại vải bọc nào.

GAUSS - COLOR SWATCHES VOL 2 PNG.jpg

NỘI THẤT GAUSS

 VẢI MÀU vol. 2

Gauss cung cấp nhiều loại vải với nhiều màu sắc hoàn hảo cho bất kỳ loại vải bọc nào.

bottom of page